ישי בוטנר בקרת זורמים בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phone number
 
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
04-8645245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ברז כדורי מאוגן מפוקד אוויר
 
 
 
ברז כדורי מוברג מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
 
 
ברז כדורי מאוגן מפוקד אוויר
 
 
 
ברז כדורי מוברג מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
 
 
ברז כדורי בין אוגנים נירוסטה מעיל חימום מפוקד אוויר
 
 
 
שסתום אלכסוני מפוקד אוויר קפיץ נירוסטה קומפלט
 
 
 
ברז כדורי שני חלקים מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
 
 
ברז כדורי בין אוגנים נירוסטה
מעיל חימום מפוקד אוויר
 
 
 
שסתום אלכסוני מפוקד אוויר קפיץ
נירוסטה קומפלט

 
 
 
ברז כדורי שני חלקים
מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
 
 
ברז כדורי ג' דרך
 
 
 
ברז כדורי PVC מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
 
ברז כדורי ג' דרך
 
 
 
ברז כדורי PVC מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
מגוף פרפר מפוקד אוויר
 
 
 
 
 
 
 
 
מגוף פרפר מפוקד אוויר
 
 
 
מגוף פרפר מפוקד אוויר
שרוול טפלון מדף נירוסטה

 
 
 
 
 
מגוף פרפר "20 +" 10
 
 
 
מגוף פרפר "20 מדף נירוסטה שרוול טפלון מפוקד אויר /קפיץ
 
 
 
 
 
 
מגוף פרפר "20 +" 10
 
 
 
מגוף פרפר "20 מדף נירוסטה שרוול טפלון מפוקד אויר /קפיץ
 
 
 
 
 
 
מפעיל פנאומטי למגוף פרפר "20
 
 
 
מגוף פרפר "16 מדף נירוסטה שרוול טפלון מפוקד אוויר/ קפיץ
 
 
 
 
 
מפעיל פנאומטי למגוף פרפר "20
 
 
 
מגוף פרפר "16
מדף נירוסטה שרוול טפלון מפוקד אוויר/ קפיץ
 
 
 
 
 
מפעיל פניאומטי אוויר/אוויר, אוויר/קפיץ
 
 
 
קופסאת מפסקים מראה מצב
 
 
 
 
 
 
מפעיל פניאומטי
אוויר/אוויר, אוויר/קפיץ
 
 
 
קופסאת מפסקים מראה מצב